«

»

Kerkdienst – Mw. ds. A.C. Akkerman, Assen

Zondag 10 januari, 9:30 uur, Abdijkerk, Doop v.d. Heer

Voorganger: Mw. ds. A.C. Akkerman, Assen
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Ambtsdrager: Andries Kingma
Collecten: 1e Straatkinderen in Kampala / 2e Plaatselijk kerkenw / 3e Bloemen

Dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Zie ook de pagina Corona.