«

»

Kerkdienst – Ds. I.J. de Boer, Groningen

Zondag 16 augustus, 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. I.J. de Boer, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: Fam. Slofstra
Ouderling: Gerrie Meijer-Bolhuis
Collecten: 1e KiA Zomerzending / 2e Plaatselijk kerkenwerk

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Kerkdienst terugluisteren