«

»

Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 28 juni 2020, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Ouderling: Theo ter Veen
Koster: Jacob de Bree
Collecten: 1e Diaconie / 2e Kerktelefoon / 3e Bloemen

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Kerkdienst terugluisteren