Kerkdienst – Dr. H.A.H. Maat

Zondag 19 april, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Collecte: 1e Straatkinderen in Kampala / 2e Plaatselijk kerkenwerk

Dienst is vanwege het Corona virus alleen online te volgen via kerkomroep.nl
De collectegiften kunnen tot nadere orde overgemaakt worden op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. het collectedoel. IBAN: NL53RABO 0348 6534 76.

Overweging bij de dienst is hier onder te downloaden.

Kerkdienst terugluisteren