«

»

Vesper – Dr. H.A.H. Maat

Maandag 6 april, Vesper

Kerkdiensten afgelast i.v.m. het Corona virus. Meer informatie.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Lezing Johannes 14:1-7

Bij de lezing:
Zijn hele leven heeft Jezus zich willen inzetten voor de gerechtigheid. Daarmee heeft hij het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt, integendeel: het was een moeilijke weg die hij koos. Dat heeft Jezus er echter niet van weerhouden om die weg toch te gaan. Zozeer verbond hij zich ermee dat hij zichzelf ‘de weg’ noemde. Ook toen zijn weg ging langs lijden en dood, hield hij eraan vast. Want hij wist dat het de enige weg is naar waarachtig leven: leven dat een mens vrijheid geeft en duurzaam geluk.

Moment van inkeer en verstilling

Avondgebed
Blijf bij ons, Heer,
Want de dag loopt ten einde en de avond valt.
Blijf bij ons in deze onzekere weken,
met uw troost en nabijheid
Wees met alle mensen die bang zijn,
eenzaam of verdrietig,
en met iedereen die moet werken, ook vannacht.
Wees onze weg door het duister,
Geef ons vrede in ons hart, amen