Kerkdienst – Ds. M. Metzlar, Zuurdijk

Zondag 11 juni 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. M. Metzlar, Zuurdijk
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e Platform Kerken Westerkwartier (PKW) / 2e KIA Zending (KIAZ)
Koffiedrinken na de dienst