Kerkdienst – Mw. Ds. A. Akkerman, Assen

Zondag 22 januari 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Mw. Ds. A. Akkerman, Assen
Organist: Ada Meerse
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e PKN Missionair werk (PKNMIW) / 2e Plaatselijk kerkenw (PLEKW)