«

»

Kerkdienst – Ds. W. Veltman, Ee

Zondag 21 augustus 9.30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. W. Veltman uit Ee (Dokkum)
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e Geluid (GEL) / 3e Bloemen (BL)