«

»

Gemeenteavond 22 nov. 2021

Datum: maandag 22 november 2021
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Rehobothkerk (i.v.m. corona verplaatst van het Hoge Hof naar de Rehobothkerk)

Voorzitter is ds. Jan Wilts, predikant in de Protestantse Gemeente Damsterboord en in onze gemeente door de classis aangesteld als interimvoorzitter van de kerkenraad.

  1. Opening door ds. Heleen Maat
  2. Inventarisatie van punten voor van de rondvraag
  3. Hoe ziet ons gemeenteleven er op dit moment uit?
    Een overzicht van de activiteiten in onze gemeente
  4. Mededelingen uit het College van Kerkrentmeesters.
  5. Pauze
  6. Reacties op punt 3: hoe moeten we als gemeente verder, op korte en op langere termijn?
  7. Rondvraag
  8. Sluiting