«

»

Kerkdienst – Ds. D. van Veen, Assen

Zondag 31 oktober, 9:30 uur, Abdijkerk, Israëlzondag

Voorganger: Ds. D. van Veen, Assen
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Gerrie Meijer
Collecten: 1e Straatkinderen in Kampala / 2e De Schakel / 3e Bloemen
Koffiedrinken na de dienst