«

»

Dankdag voor Gewas & Arbeid

Woensdag 3 november, 19:30 uur, Rehobothkerk, Dankdag voor Gewas & Arbeid

Voorganger: Mw. H.J. de Boer-Lodewijks, Lucaswolde
Organist: Hans Beek
Koster: M. Wiersma
Collecte: 1e Voedselbank (VB)

Liturgie: