«

»

Kerkdienst – Mw. ds. C.A. Boonstra, Groningen

Zondag 26 september, 9:30 uur, Den Ham

Voorganger: Mw. ds. C.A. Boonstra, Groningen
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Marten Wiersma
Collecten: 1e KIA Zending / 2e Plaatselijk kerkenwerk
Koffiedrinken na de dienst