«

»

Kerkdienst – Dhr. J-J. ten Horn, Groningen

Zondag 22 augustus, 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dhr. J-J. ten Horn, Groningen
Organist: Arie van Wijk
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Ada Meerse
Collecten: 1e Voedselbank / 2e Pl. kerkenwerk / 3e De Schakel

Kerkdienst terugluisteren