«

»

Uitnodiging gesprekken over beleid

Zoals u weet heeft de beleidsplancommissie afgelopen maanden hard gewerkt om antwoorden te vinden op de vraag: “Waarmee wil de gemeente aan de slag komende 5 jaar ?” (het beleidsplan).

In de Kerkenraadsvergadering van 27 januari hebben we samen de inhoud besproken en het concept vastgesteld. En we hebben afgesproken hoe we hierover met de gemeente in gesprek willen. Elders in de Schakel leest u hier meer over.

Op deze plek willen we u vooral uitnodigen om mee te praten omdat we denken dat de beste ideëen ontstaan als zoveel mogelijk mensen meedenken.

  • ma. 10 februari 19.30 uur, ‘t Hoge Hof o.l.v. Marten Wiersma
  • wo. 19 februari 10.30 uur, ‘t Hoge Hof o.l.v. At Hof
  • wo. 19 februari 19.30 uur Gebouwtje den Ham o.l.v. Gerda Hogeveen
  • ma. 24 februari 19.30 uur, ‘t Hoge Hof o.l.v. Anton Boonstra (dus niet 20 februari zoals in De Schakel vermeld!)

U mag zelf kiezen welke datum of tijd u het beste past. De bijeenkomsten staan onder leiding van de leden van de beleidscommissie, maar ook een paar andere leden zijn aanwezig. U hóeft zich niet op te geven bij de gespreksleider, maar het is wel handig. Als u dit doet krijgt u het concept beleidsplan van tevoren thuis en kunt u zich inlezen. De concept-beleidsplannen komen ook in de kerken te liggen.

Praat mee! Denk mee!

Beleidscommissie en kerkenraad