«

»

Nieuwjaarsdienst

Woensdag 1 januari 10:00 uur, ‘t Hoge Hof, Nieuwjaar

Voorganger: gemeenteleden
Ouderling: Griëtte Sinnige
Collecten: 1e Diaconie / 2e Plaatselijk kerkenwerk
Kerkauto: G. Paauw
Koffiedrinken na de dienst