«

»

Kerkdienst – Ds. E. van der Veer, Ferwerd

Zondag 12 januari 9:30 uur, Rehobothkerk

Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwerd
Organist: Hans Beek
Koster: J. v.d. Vaart
Ouderling: Sijko Spriensma
Knd: Alle groepen o.l.v. Boukelien
Collecten: 1e KiA straatkinderen in Kampala / 2e Plaatselijk kerkenwerk
Kerkauto: T. van der Veen