«

»

Vesper

Zondag 1 december 17:00 uur, Abdijkerk, Vesper

Voorganger: door gemeenteleden
Organist: Hans Beek
Koster: J. de Bree
Collecten: geen collecte
Kerkauto: T. van der Veen