«

»

Ontmoetingsdienst – Ds. Maat/Pomp

Zondag 13 oktober 14:00 uur, Abdijkerk, Ontmoetingsdienst

Voorganger: Dr. H.A.H. Maat / Ds. E. Pomp
Organist: Hans Beek m.m.v. Sursum Corda Hoogkerk
Koster: J. de Bree
Ouderling: Sijko Spriensma
Collecten: 1e KIA Wereldvoedseldag / 2e Onkosten dienst
Kerkauto: G. Paauw