«

»

Dankdag – Ds. Tj. Hiemstra, Groningen

Woensdag 6 november 19:30 uur, Rehobothkerk, Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. Tj. Hiemstra, Groningen
Organist: Arie van Wijk
Koster: J. de Bree
Ouderling: Theo ter Veen
Collecten: 1e Voedselbank / 2e Plaatselijk kerkenwerk / 3e Bloemen
Kerkauto: J. van der Vaart