«

»

Kerkdienst – Ds. A. Akkerman, Assen

Zondag 23 juni 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Ds. A. Akkerman, Assen
Organist: Hans Beek
Koster: J. de Bree
Ouderling: Sijko Spriensma
Knd: Alle groepen o.l.v. Emma
Collecten: 1e KIA Wereldvluchtelingendag / 2e Pl. kerkenwerk / Uitg. Geluid
Kerkauto: T. van der Veen

Kerkdienst terugluisteren