«

»

Dankdag – Ds. K. Pieterman, Niekerk

Woensdag 7 november 19:30 uur, Abdijkerk, Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. K. Pieterman, Niekerk (Ulrum)
Organist: Arie van Wijk
Koster: J. de Bree
Ouderling: Sijko Spriensma
Collecten: 1e Voedselbank
Kerkauto: G. Paauw

Kerkdienst terugluisteren