«

»

Kerkdienst – Dhr. D. Kruyt, Leek

Zondag 8 juli 9:30 uur, Abdijkerk

Voorganger: Dhr. D. Kruyt, Leek
Organist: Arie van Wijk
Koster: J. de Bree
Ouderling: Gerrie Meijer-Bolhuis
Knd: Alle groepen o.l.v. Bart
Collecten: 1e Bloemen / 2e Plaatselijk kerkenwerk / Uitg. Kerkrentmeesters
Kerkauto: G. Paauw