«

»

Agenda gemeenteavond 18 april 2018

Op 18 april is er de voorjaarsgemeenteavond. Aanvang is 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in het Hoge Hof.

Op de agenda staan de verplichte financiële stukken maar de KR wil ook graag met u van gedachten wisselen over de toekomst van de gemeente. U wordt dan ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en uw ideeën in te brengen. Gezien de volle agenda kan het zijn dat we niet toekomen aan een uitgebreide discussie en oplossingen, maar dat we vooral afspraken maken over een vervolg. Want dit gesprek zal de komende tijd gevoerd moeten worden en daar komen we niet in een half uur uit.

Aan het eind van de avond is er kort ruimte voor een rondvraag. Hier horen vooral de vragen die kort beantwoord kunnen worden. Mocht een vraag meer tijd kosten zal dat geagendeerd voor een nader te bepalen bijeenkomst.

Agenda

  • Opening
  • 20.00 Mededelingen
  • 20.05 Jaarstukken Diaconie
  • 20.15 Jaarstukken Kerkrentmeesters
  • Koffie/thee
  • 20.40 Diaconie: nieuw collectedoel: Straatkinderen in Kampala
  • 21.00 De gemeente van de toekomst – waar lopen we tegenaan, wat gaat goed en wat verwachten we ervan.
  • Rondvraag en Afsluiting rond 21.30