«

»

Gemeenteavond 2017

Op woensdagavond 8 maart houden we onze voorjaars gemeenteavond. De avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur – Viering Biddag voor Gewas in Arbeid in de Rehobothkerk
20.15 uur – Koffiedrinken in ’t Hoge Hof
20.30 uur – Gemeentevergadering

Agenda
1.    Opening
2.    Rekening 2016 en begroting 2017 van de diaconie en verslag kascommissie
3.    Rekening 2016 en begroting 2017 van de gemeente en verslag kascommissie
4.    Rekening 2016 Jeugdcentrale en verslag kascommissie
5.    Verslag kascommissie rekening collectes
6.    Rondvraag
7.    Pauze
8.    Presentatie 40-dagenproject diaconie
9.    Sluiting rond 22.00 uur