«

»

Kinderdienst – Mw. Dr. H.A.H. Maat

Zondag 5 juni 9:30 uur, Rehobothkerk, Kinderdienst

Voorganger: Mw. Dr. H.A.H. Maat
Organist: Hans Beek
Koster: H. van Til
Collecten: 1e Diaconie / 2e Werelddiaconaat
Knd: alle groepen o.l.v. Johan en Anja
Kerkauto: T. van der Veen / Andries Kingma

Op zondag 5 juni hopen wij samen met de kinderen van de KND een kinderdienst te houden. Het thema van deze
dienst is: Reis door de Bijbel.

Enkele kinderen zullen hier ook hun aandeel in hebben. Medewerking word verleend door het kinderkoor Eigenwijs uit Ten Boer. Tevens zal in deze dienst ook afscheid worden genomen van 3 kinderen uit groep 8 die de KND zullen verlaten. We hopen op een mooie dienst.