↑ Terug naar Activiteiten

Oud Papier Actie

Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de medewerking aan OPA van het afgelopen seizoen, zowel de vrijwilligers als de mensen die hun oud papier bewaarden voor OPA. We hebben totaal voor ruim 3.500 euro aan oud papier op gehaald van september 2016 t/m juni 2017.

In de maanden dat er alleen in het dorp gelopen wordt, is de opbrengst vaak erg laag. De vrijwilligers, die er hun vrije tijd in steken, vinden dit erg jammer. Bovendien is het rendement voor de inzamelaar van het oud papier te laag om hiervoor een kraakauto te laten komen op de zaterdagochtend.

Wij zouden het erg jammer vinden als we met het inzamelen moeten stoppen vanwege de te lage opbrengst, temeer omdat we donderdags altijd veel oud papier bij de weg zien staan. Dus a.u.b. laat ons het komende seizoen niet in de steek en verzamel het oud papier voor het goede doel! Vrijwilligers zijn nog altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij Bob Buist of Simon Vooys.

Onderstaand staat de flyer met daarop alle data waarop wij het oud papier zullen ophalen. Deze wordt binnenkort ook rondgestuurd (tezamen met de folders van slagerij Gelsema) zodat u deze thuis kan ophangen als geheugensteuntje.

De opbrengst van OPA wordt door de jeugdcentrale voor diverse doeleinden gebruikt, o.a. voor doelen ter verbetering van de levensomstandigheden voor kinderen. De afgelopen tijd zijn giften gegeven aan:

 • Ronald McDonald Kinderfonds
 • Project Jonge Vlinders
 • Stichting Vluchtelingenwerk: Kos
 • Stichting Kerk-in-Actie: SAVE
 • Stichting Aduard Helpt: RoemeniĆ« jeugdproject
 • Kleuterschool in Tanzania: ProTanz

De loopdata zijn in principe altijd op de 4e zaterdag van de maand. Voor komend seizoen zijn de data:

 • 23 sep. 2017
 • 28 okt. 2017 incl. buitengebied
 • 25 nov. 2017
 • 23 dec. 2017 incl. buitengebied
 • 27 jan. 2018
 • 24 feb. 2018 incl. buitengebied
 • 24 mrt. 2018
 • 28 apr. 2018 incl. buitengebied
 • 26 mei 2018
 • 23 jun. 2018 incl. buitengebied

Voor inlichtingen en met vriendelijke groet,

Bob Buist tel. 4032213
Simon Vooys tel. 4032505

oud-papier-container