Welkom bij de Protestantse Gemeente i.w. Aduard

Rommelmarkt 2013

Wat hebben we het weer getroffen, zaterdag 20 april. Na een frisse nacht kwamen rond 6:00 uur de eerste wagens aan op de parkeerplaats van het Hoge Hof en stonden er al mensen, waaronder de nodige jeugd, klaar om de spullen op hun plaats te zetten.

Op 13 april zijn met veel enthousiasme spullen opgehaald uit het dorp waarbij de jeugd van de clubs en CJV ruim vertegenwoordigd was. Vrijdagavond is het terrein bij het Hoge Hof al ingericht en dan zaterdag 20 april de verkoopdag. Het was droog, redelijk veel zon en nog aangename temperatuur. Met veel inzet en doorzettingsvermogen, mogen we toch spreken van een goed resultaat, ondanks het feit dat er minder spullen waren. Na aftrek van de onkosten is het netto resultaat, net als vorig jaar 3.500,00 euro geworden.

Met de opbrengst worden in eerste instantie de activiteiten voor het clubwerk betaald met als jaarlijks hoogtepunt het kampweekend als afsluiting van het seizoen. Iedereen bedankt voor de persoonlijke inzet en het beschikbaar stellen van ruimte en materialen.

Namens de JOG,
Theo ter Veen